Ojamo-Seura Toimintasuunnitelma 2017
   
 
 
 
 
 
 

 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Yleistä:

-Vuosi 2017 on yhdistyksen 37. toimintavuosi.

-Yhdistyksen tarkoituksena on sen jäsenten sekä alueen muidenkin asukkaiden toivomukset ja aloitteet huomioon ottaen omalla toiminnallaan ja osaltaan edistää asukkaiden viihtyvyyttä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sekä alueen kaikinpuolista viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

-Yhdistys seuraa alueen kehityssuunnitelmaa sekä tarvittaessa antaa lausuntoja ja kannanottoja. Yhdistys oma-aloitteisesti tekee esityksiä havaitsemistaan tai tietoonsa saatetuista epäkohdista ja / tai parannusta kaipaavista asioista.

-Yhdistys toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden alueella toimivien yhteisöjen sekä muiden toimitsijoiden mm. Ojamon koulun vanhempainyhdistyksen ym. toimijoiden kanssa.

-Yhdistys osallistuu asioiden niin edellyttäessä yhteistoimintaan muiden Lohjalla toimivien asukasyhdistysten kanssa.

-Yhdistys osallistuu aktiivisesti Lohjan lähidemokratiatoimintaan kaupunkikeskustan alueella.

SEURAN JÄSENTOIMINTA

-Yhdistys järjestää teatteri - ym. kulttuurimatkoja jäsenten toivomukset huomioon ottaen.

-Yhdistyksen kerhoiltoja jatketaan petankin ja erilaisten teemailtojen sekä jäsenten erikseen toivoman toiminnan muodossa mikäli osallistujia löytyy.

-Yhdistys osallistuu Kierrätyskeskuksen toimintaan vapaaehtoisperiaatteella mahdollisuuksien mukaan.

-Yhdistys pyrkii järjestämään vuosittain pikkujoulun sekä ilmojen salliessa pilkkikilpailun.

-Yhdistys pyrkii järjestämään teemailtoja ja tapahtumia. Tarkoitus, että voitaisiin saada jäseniä osallistumaan enemmän toimintaan.

-Yhdistys myy edelleen kohtuuhintaan historiakirjaa tapahtumissa ym.

ALUEEN ASUKKAILLE SUUNNITELTU TOIMINTA

-Yhdistys pyrkii järjestämään erilaisia ulkoilu-, teema- ja kirpputoritapahtumia sekä mahdollisuuksien mukaan joko itse tai yhteistyössä muiden toimitsijoiden kanssa Ojamo-päivän liikekeskuksessa.

-Yhdistys pyrkii yhteistyössä kaupungin kanssa mahdollisuuksien mukaan järjestämään alueen siivoustalkoita sekä kunnostustoimenpiteitä.

-Kulttuurimatkoja pyritään järjestämään asukkaille lähiseuduille.

KOKOUKSET

-Sääntömääräiset vuosikokous pidetään keväällä.

-Johtokunnan kokouksia pidetään keskimäärin kerran kuukaudessa.

-Työvaliokunnan kokouksia pidetään tarvittaessa.

-Muita asukkaille tarkoitettuja tiedotus-ja keskustelutilaisuuksia pidetään tarvittaessa sekä erikseen asukkaiden niin toivoessa.

 

 

   
Tulosta Sivun alkuun